gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Nijolė Sadūnaitė Spausdinti El. paštas
(gim. 1938), viena iš pagrindinių „LKB Kronikos“ talkininkių, Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių seserų kongregacijos narė. Baigusi vidurinę mokyklą, pasirinko vienuolės gyvenimo kelią. 1974 m. pavasarį ėmė dauginti bei platinti „Kroniką“. 1974 m. rugpjūčio 27 d. užklupta rašomąja mašinėle perrašinėjanti „Kroniką“, areštuojama. 1975 m. birželio 17 d. nuteista laisvės atėmimu šešeriems metams. Kalėjo Mordovijos SSR ir Sibire. 1980 m. grįžusi į Lietuvą, vėl įsitraukė į „Kronikos“ leidybą: rinkdavo žinias, pristatydavo jas redaktoriui, redaguodavo, daugindavo, gabendavo leidinį į Maskvą, iš kur jis pasiekdavo Vakarus. Dėl KGB persekiojimo nuo 1982 metų buvo priversta slapstytis, nepaliaudama talkinti „Kronikos“ leidybai. 1987 m. balandžio 1 d. viename Vilniaus bute vėl buvo KGB užklupta su ką tik jos pačios perrašytu 73-uoju „Kronikos“ numeriu. Buvo ištardyta ir paleista. 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje dalyvavo Ribentropo-Molotovo pakto minėjime, po kurio buvo KGB tardoma bei persekiojama. Dar sovietinės priespaudos metais Jungtinėse Valstijose buvo išleisti slapta į Vakarus išgabenti jos atsiminimai „KGB akiratyje“ ir „Gerojo Dievo globoje“. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dirbo Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizacijoje, šiuo metu rūpinasi žmonėmis, kuriems reikia pagalbos.


Šaltinis:

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum