gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Kazimieras Ambrasas Spausdinti El. paštas
Kazimieras Juozas Ambrasas gimė 1934 m. birželio 1 d. Marijampolės apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Surgučių kaime. Mokėsi Surgučių pradinėje mokykloje, vėliau Lazdijų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1952 m. 1957 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Baigęs studijas dirbo keleto leidinių redakcijose, vėliau įstojo į aspirantūrą Vilniaus universitete. 1972 m. apgynęs kandidatinę disertaciją K. Ambrasas pradėjo dirbti dėstytoju Vilniaus universitete. Jis talkino redaguojant pogrindinius leidinius „Aušra“ ir „LKB kronika“. Tačiau saugumui atidžiai sekant, šią veiklą teko nutraukti. 1981 m. birželio 20 d. įstojo į Jėzaus draugiją, pradėjo studijuoti filosofiją ir teologiją. Tarybiniais metais nebandė stoti į kunigų seminariją, nes baigusieji aukštąją mokyklą į seminariją nebūdavo priimami. 1988 m. rugpjūčio 16 d. Skaistgiryje arkivyskupas Julijonas Steponavičius K. Ambrasą kartu su V. Vaičiūnu įšventino į diakonus, o kitą dieną jie gavo kunigystės šventimus. 1988 m. kun. K. Ambrasas išvažiavo į Poznanę, kur A. Mickevičiaus universitete dėstė lietuvių kalbą. Prasidėjus atgimimui buvo iškviestas dėstyti kalbos kultūros ir retorikos į Kauno kunigų seminariją. Nuo 1990 m. dirbo Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijoje, drauge įkūrė lietuvišką „Amžinojo žodžio“ programą Birmingeme (Alabamos valstijoje, JAV). 1991 – 1992 m. atliko terciatą Filipinuose. Šiuo metu dirba Kanadoje, Monrealio Aušros Vartų parapijoje.

Šaltinis:

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum