gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Rėmėjai Spausdinti El. paštas
Leidžiant „Kroniką“ pogrindžio sąlygomis, tuometinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybė negalėjo oficialiai remti „Kronikos“ leidybos. Negana to, „Kronika“ kritikavo kai kuriuos aukštus Bažnyčios pareigūnus dėl neprincipingo nuolaidžiavimo sovietų valdžios vykdomai politikai. „Kronikos“ redaktoriai esminiais klausimais nuolat tardavosi su sovietų valdžios nuo pareigų nušalintais vyskupais Vincentu Sladkevičiumi ir Julijonu Steponavičiumi. Patarimais, autoritetu ir lėšomis „Kronikos“ leidybą rėmė daugelis veiklesnių kunigų. Ypač paminėtini kunigai Alfonsas Svarinskas, Juozas Zdebskis, Jonas Kauneckas, Jonas Lauriūnas SJ (1924 – 1991), Bronius Antanaitis (g.1925), Pranas Račiūnas MIC (1919–1997) ir Kazimieras Žemėnas (g. 1935). Daugelis žmonių Lietuvoje, ypač išeivijoje, negalėdami kitaip padėti, stengdavosi paremti „Kronikos“ leidybą lėšomis ar techninėmis priemonėmis.

Šaltinis:


Vincentas Sladkevičius   Julijonas Steponavičius
Juozas Zdebskis    Alfonsas Svarinskas  
 Vyskupas Jonas Kauneckas   
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum