gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Vincentas Sladkevičius Spausdinti El. paštas
   Sovietmečiu vyskupas tremtinys, sugalvojęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pavadinimą, patardavęs jos leidėjams, dabar kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas. Gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Guronių kaime (Kaišiadorių raj.). Baigęs Kauno jėzuitų gimnaziją, 1939 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1944 m. kovo 25 d. tuometinio Kauno arkivyskupo Juozo Skvirecko įšventintas kunigu. 1952 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dogminės teologijos dėstytoju, prefektu ir dvasios tėvu. 1957 m. sovietinės valdžios įsakymu iš seminarijos atleidžiamas. 1957 m. gruodžio 24 d. Birštone vyskupo T. Matulionio konsekruotas vyskupu. Sovietinės valdžios nurodymu 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, kur praleido 17 metų. 1976 m. jam buvo leista persikelti į Pabiržę, kur išgyveno šešerius metus. 1982 m. Apaštalų Sosto paskirtas Kaišiadorių vyskupijos administratoriumi, 1988 m. – Kauno arkivyskupijos ordinaru. 1988 m. gegužės 29 d. pakeltas kardinolu ir paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku. Iš šių pareigų atsistatydino 1993 metais. 1996 m. atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų dėl amžiaus. Nuo tada iki mirties rezidavo Kaune. Mirė 2000 m. gegužės 28 d. palaidotas Kauno arkikatedroje, Švč. Sakramento koplyčioje.

Šaltinis:

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum