gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Julijonas Steponavičius Spausdinti El. paštas
  Sovietmečiu vyskupas tremtinys, atgavus laisvę Vilniaus arkivyskupas, nuolatinis „LKB Kronikos“ rėmėjas, jos redaktorių konsultantas. Gimė 1911 m. spalio 18 d. Gervėčių parapijos Miciūnų kaime (dabar Baltarusijos teritorija). Baigęs Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1930 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1936 m. įšventintas kunigu. Vikaraudamas Rodūnėje, buvo lenkų valdžios persekiojamas, nes gynė lietuvių teises. Nuo 1939 m. klebonavo Palūšėje, Naujajame Daugėliškyje, Adutiškyje. 1955 m. popiežiaus Pijaus XII nominuotas tituliniu Antarados vyskupu ir vyskupo Kazimiero Paltaroko augziliaru. Netrukus po konsekracijos vyskupas J. Steponavičius persikėlė į Vilnių. 1957 m. Apaštalų Sostas jam suteikė apaštališkojo administratoriaus galias su rezidencinio vyskupo teisėmis. Šias pareigas jis pradėjo eiti po vysk. K. Paltaroko mirties (1958 m. sausio 3 d.). Atsisakęs paklusti sovietų valdžios reikalavimams uždrausti jaunimui dalyvauti bažnytinėje veikloje, 1961 m. ištremtas į Žagarę. 1988 m. gruodžio 28 d. jam leista eiti Vilniaus arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus pareigas. 1989 m. vasario 7 d. popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos ordinaru. Arkivyskupas Julijonas Steponavičius mirė Vilniuje 1991 m. birželio 18 dieną.

Šaltinis:

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum