gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Apie Kroniką internete Spausdinti El. paštas
 
Straipsnis Autorius Nr
BAŽNYČIA LIETUVOJE Jokūbas Balčiūnas 1974 m. 5
BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE 1975 M. JULIUS DRAUGELIS 1975 m. 10
JOS REIKŠMĘ PRIPAŽĮSTA PRIEŠAI IR DRAUGAI  Dr. J. Labutis  1976 m. 3
 KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS  VYTAUTAS VARDYS  1978 m. 7
 KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS  VYTAUTAS VARDYS  1978 m. 8
 Kun. Karolis Garuckas  R. G. Toleikis  1979 m. 6
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA DEŠIMTMEČIO PROGA APIE SAVE (Nr. 51)    1982 m. 5
 APIE KATALIKYBĖS IR TAUTIŠKUMO RYŠIUS LIETUVOJE  KĘSTUTIS K. GIRNIUS  1983 m. 3
 KAI KURIE POSLINKIAI KATALIKŲ BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SANTYKIUOSE LIETUVOJE 1982 - 1983 METAIS  KĘSTUTIS K. GIRNIUS  1984 m. 1
 LIETUVA KNYGOSE APIE RELIGIJĄ IR KOMUNIZMĄ  Saulius Pašilis
 1988 m  2 nr.
 LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS ŽINGSNIAI  VYTAUTAS SKUODIS  1988 m 4 nr.
 
Straipsnis Data
Viktoras Trofimišinas: Maldos gyvenimo riteris 2005-10-19
Monsinjoro V. Mincevičiaus kolekcija pristatoma visuomenei 2005-10-26
Sergejus Kovaliovas: Lietuvoje jaučiuosi kaip namie 2005-12-13
Kun. Robertas Grigas. Gyvenimas po gyvenimo 2006-02-03
Laisvės kryžkelės (VI). LKB Kronika – išsaugoję viltį 2006-03-06
S. Tamkevičius: žurnalistų darbas brangus kaip kunigų darbas 2006-05-28
Algirdas Patackas, Liudas Simutis: Dėl buvusių KGB darbuotojų apdovanojimų valstybiniais garbės žymenimis 2006-07-23
Andrius Navickas: Mūsų laikų herojai (I). Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika meluoja? 2006-08-03
Andrius Navickas: Mūsų laikų herojai (III): nebylus skandalas 2006-09-07
Vysk. Jonas Kauneckas. Anuomet ir dabar 2007-01-11
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Krikščioniškos vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso 2007-03-21
Genovaitė Mačiūtė: Birštone paminėti tikrumo ir atsakomybės žadintojai 2007-05-12
„Amerikos lietuvio“ Interviu su Nijole Sadūnaite: Akys, kurios nieko nebijo 2007-07-13
Viktorija Jusytė. „Ne tam mūrinę bažnyčią stačiau, kad gyvąją griaučiau“ 2007-10-30
Petras Baguška ir „Katalikų Bažnyčios Kronika“ 2008-01-24
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ: „Reikia ne žodžiais, bet gyvenimu aiškiai apsispręsti, kokios yra tavo vertybės“ 2008-03-24
Kun. Robertas Grigas. Buvo verta dėti pastangas dėl laisvos Lietuvos 2008-06-06
Vyskupas Jonas KAUNECKAS: „Dievas buvo atkaklus, šaukdamas į kunigystę“ 2008-06-06
Arvydas Kšanavičius. 1972 m. kovo 19-oji: “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” gimimas 2009-03-19


Katalikų interneto tarnyba    (Šaltinis)

Kiti straipsniai apie Kroniką įvairiuose www
Straipsnis Šaltinis
Parodoje – apie draudžiamąją spaudą XXI amžius
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ kelias XXI amžius
 Septyniolikos tūkstančių parašų „Memorandumas“  XXI amžius
 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“  XXI amžius
 “Mes buvome visiškai laisvi”  alietuvis.com
 Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronika ir pogrindžio Lietuva ateitis.org
 LKB Kronikai 25 metai baznycioszinios.lt
 Kronika šiandien baznycioszinios.lt
 1972 m. kovo 19-oji: “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” gimimas  lrytas.lt
 Niekada nesuabejojau, kad laimėsime punskas.pl
 Pogrindinė knyga Telšiuose sovietmečiu spaudos.lt
 Laisvės kovotoja Nijolė Sadūnaitė: „Tai ne politika, o artimo meilė“ valstietis.lt
 Pogrindžio kunigai: kelyje į pašaukimą voruta.lt
 Sovietinės valdžios nekontroliuojama spauda - savilaida voruta.lt
 Lietuvos katalikų bažnyčios kronika wikipedia.org
  
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum