gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Pavardžių indeksas Spausdinti El. paštas
A
Abakumov Viktor 109, 121, 139, 141
Adenauer Konrad 169
Akelis Edmundas 101
Aleksejev Valerij 67
Aliulis Vaclovas 107, 166, 240, 247, 262, 280, 281
Ambrasas Konstantinas 248
Ambrazaitis Kazys 84, 85
Anderson J. 15, 193, 197, 251, 273, 283
Andrikonis Juozapas 203, 299, 325
Andriūnas J. 14
Andropov Jurij 273, 275, 292
Aničas Jonas 13, 59, 65, 257
Anilionis Petras 265, 273, 279-288, 293, 297, 299, 301, 303, 305, 307-311, 313
Ardžiūnas Valentinas 14
Arrupe Pedro 273
Ašoklis Fortūnatas 117
Auglys Petras 39

B
Babrauskas B. 285
Bačkis Audrys Juozas 307
Bagdonavičius Vacys 258
Bakšys Povilas 189, 220, 221, 245, 325
Bakučionis J. 313
Balčiūnas J. 187
Balkevičius Vladas 304, 305
Baltinis A. 97
Baltūsis Antanas 100
Baltušis J. 247
Banionis K. 115
Baranauskas Boleslovas 16
Barkauskas Antanas 209, 214, 215, 235, 239, 243, 260, 261, 265, 268
Basys Edmundas 130, 326
Bengsch Alfred 271, 272
Berija Lavrentij 50, 155-157
Bieliauskienė Jadvyga 292
Bielskus J. 92, 115
Blinov 123
Bociurkiv Bohdan 27
Bogomolovaitė Inga 14
Bordonaitė Mira 332
Borisevičius Vincentas 57, 65, 98, 99, 102, 126, 127, 134, 190, 324
Boruta Jonas SJ 6, 255, 297
Bourdeaux Michael 11
Braun Leopold 40
Brazauskas Algirdas 311
Brazys P. MIC 234
Brežnev Leonid 250, 251, 292
Briliūtė Birutė 254-255
Brizgys Vincentas 52, 53, 57, 61, 63-65, 207, 216, 234, 235,324, 327
Bronštein-Trockij Lev žr. Trockij Lev
Bružikas Jonas SJ 56, 57
Bubnys Arūnas 61, 63
Bubnys Prosperas 243
Buliauskas Jonas 187
Bunkus A. 187
Burneikis Bronius 208, 299
Buteikis Severinas 56
Butėnaitė A. 292
Butkus Viktoras 164, 165, 245, 272
Buzas Povilas 288

C
Carter Jimmy 274
Casaroli Agostino 228, 229, 236, 237, 309
Centoza Luigi 54
Ceplak Jan 28, 29, 31, 36
Charčev Konstantin 306, 307
Chruščiov Nikita 157, 159, 184,194, 199, 219, 224, 226, 228, 241, 319
Cousins Norman 224

Č
Čebrikov Viktor 283
Čečiurov Leonid 103
Čegys J. 141
Čepėnas Juozapas 56
Čepulis Kazimieras 117
Čeredniak P. 172
Česnavičius Aleksandras 283
Čiumačenko Tatjana 15, 75, 79, 137, 158, 159, 173
Čižauskas Pijus 215

D
D'Herbigny Michel 32, 37
Daktaras 249
Danyla Jonas 208
Dekanozov Vladimir 47, 54
Diržinskaitė-Piliušenko Leokadija 198, 199, 205, 211, 235, 243, 259, 265
Dobrovolskis Stanislovas 187
Dolskij 52
Dubrovin 129, 131
Dudko Dmitrij 275
Dulbinskis Kazimieras 152, 231
Dulksnys Kazimieras 187, 188, 301, 325
Dumbliauskas Albinas SJ 248, 285
Dzvvonkowski R. 33, 35, 37, 39

E
Eidukas 136, 137
Endriu Ch. 275
Erslavaite Genovaitė 16

F
Fedotov 99
Florent M. 40
Fotij 77
Freeze G. 29
Frison Aleksandr 40
Furceva Jekaterina 184

G
Gaida Pranas 101, 161
Gaigalaitė Aldona 47
Gailevičius Alfonsas 75, 76, 79, 81, 83, 89, 91-93, 97, 105, 113, 126
Galustian E. 283, 297
Garuckas Karolis 247, 266
Gaškaitė Nijolė 14
Gediminas 163
Gedvilas Mečislovas 56, 77, 80, 81, 86, 89, 91, 93, 96, 98, 116, 117, 120, 161
Gergelis 107
Germantas 302
Giedraitis Merkelis 218
Gilys Mykolas 164, 191
Gimbutienė Marija 258
Gintautas 302
Girnius Kęstutis 12, 257
Girnius Saulius 41, 43
Gladkov Piotr 50
Gorbačiov Michail 303, 306, 309
Gordijevskij O. 275
Gostev V. 171, 175
Gregorauskas Marijonas 49
Grigaitis Aleksandras 150
Grigaitis Juozapas 150
Griškevičius Petras 267
Gromyko Andrėj 228, 273
Grubliauskas Juozas 128, 150
Gruodis Stasys SJ 124, 152
Gubelman-Jaroslavskij Minėj 30
Gudavičius Juozas 196, 340
Guobužas L. 121
Gustas Juozapas 118, 119
Guščin Vasilij 197
Gutauskas Algirdas 300, 326
Guzevičius Aleksandras 52, 53, 68, 69, 81, 83, 90, 326, 328

H
Hlebovičius Henrikas 62

I,Y
Ignatavičius Zenonas 62, 63, 207, 208
Ylius Antanas 100, 111
Iljičev Leonid 184, 185, 225, 226
Iščenko G. 165
Ivanov 313
Ivanov I. 170

J
Jager Kari 63
Jakub 95
Jakubčionis Algirdas 5, 6
Jakunin Gleb 275, 277
Jalbžykovskis   Romualdas   62, 80-83, 325
Jankauskas Liudvikas 141
Janulis Anastazas 288
Jaseliūnas Egidijus 241, 255
Jefimov Dmitrij 98, 99, 153
Jefremov Aleksandr 197, 211
Jelenskis 107
Jeršov 81
Jokūbauskas Antanas 250
Jokūbauskis S. 88, 96-98, 101, 102, 104, 105, 126, 127, 324
Jonas XXIII 215, 216, 219, 224
Jonas Paulius II (Karol Wojtylo) 276, 282, 302, 320, 343, 344
Jonys Jonas 180, 187, 188
Jučas Mečislovas 6
Juknevičius K. 103
Juodaitis Justinas 18, 92, 104, 127, 129, 132, 133, 324
Juozėnas E. 282
Jurevičius Mečislovas 288
Jurgaitis Antanas 187, 189
Jurgis 302

K
Kaganovič Lazar 184
Kakowskij A. 39
Kalanta Romas 259
Kalinauskas Leonas 277
Kapitančiuk Viktor 275, 277
Kapralov Piotr 109, 132, 133, 139, 141
Karinauskas,V. 303, 313
Karosas Antanas 94, 103, 325
Karpov 83
Karpov Georgij 69, 70, 73, 77, 78
Karpov I. 85, 86, 113, 133, 140, 146
Kašelionis Bronius 14
Kašėta Algis 14
Katilius A. 255, 297
Kauneckas Jonas 277, 292, 293
Kauneckis Jonas 207
Kavaliauskas Algis 121
Kavaliauskas Česlovas 263
Keina Algimantas 247, 277, 287
Kennedy John 219
Kippas Jonas SJ 152
Kirejev A. 277, 346
Kiškis Stanislovas 18, 125, 183, 187, 188
Kliučiarev Leonid 52, 53, 55
Kobulov Bogdan 112, 113
Koganas Leonas 48
Kondakov Piotr 157
Kornilij 77
Kosygin Aleksėj 248
Krikščiūnas Romualdas 164, 165, 233, 236, 246, 247, 249, 271, 301, 325
Krivaitis Česlovas 190, 195, 220-222, 238, 240, 246, 250, 266, 279, 300, 326, 339
Krupavičius Mykolas 50, 51-53
Kruša Antanas 150
Kubiliūnas Petras 65
Kubilius Adolfas 98, 99
Kunevičius Lionginas 250
Kuolelis Juozas 305
Kuraitis Pranas 150
Kurojedov V. 221, 229, 233, 247, 249, 251, 260-263, 265, 271, 281, 283, 301, 342
Kuznecov Aleksėj 84

L
Laberžė Antonijus 88, 89, 233
Labukas Juozapas 164, 189, 230-233, 235, 244-246, 248-250,263, 270, 272, 281, 324, 325
Laukaitytė Regina 6, 15, 43, 77,85, 87, 107, 109, 111, 115, 131,147
Laurinavičius Bronius 247, 266,290, 291
Lavreckij I. 225
Lekai Laszko 272
Lelešius Justinas 100
Lengvinienė S. 291
Lenin Vladimir (Uljanov) 24, 25, 27-29, 33
Liaudis  Kazimieras  161,  175, 183, 189
Liepa 150
Liepa 181
Lygnugaris P. 189, 284
Linev Andrėj 75
Litkens Sergej 117
Long John 273
Luckus J. 115
Lukša Juozas 100
Lunačiarskij Anatolij 30
Lunev K. 169, 217
Luukkanen Art 25-27, 29, 39

M
Mačiulis J. 13
Maglione L. 55
Makuško V. 343
Maldeikis P. 51
Maleckij Antonij 32
Malenkov Georgij 35, 114, 115, 140, 141, 157, 170, 171, 184
Mališkaitė Bernadeta 254
Maniušis Juozas 107
Margis J. 292
Markaitis Aleksandras SJ 187, 188
Markonis Stasys 210
Martavičius Leonardas 53, 123, 128, 129, 131, 133, 139, 169, 217
Martušis Liucijus 85
Marx Kari 23-25
Masilionis Pranciškus SJ 253
Matulaitis-Labukas Juozapas žr.Labukas Juozapas
Matulionis Jonas Kastytis 304, 311
Matulionis Teofilis 37, 39, 62, 67, 99, 100-102, 112, 113, 124, 125, 160, 161, 180, 182-185, 188, 189, 217, 218, 220-222, 325, 339
Matulis Jeronimas 92
Mazurienė R. 131
Mažeika Leonas 290
Mažeika Stasys MIC 107, 240
Maželis Petras 133, 134, 145, 160, 162, 163, 173, 176, 177, 183, 190, 220, 221, 231, 325
Mažonavičius Liudvikas 300
Mehnert K. 67
Meidus Juozas 189, 221, 325
Melloni A. 219
Merkys V. 141
Merkys Vytautas SJ 285
Merkulov Vsevolod 82
Metodij 284
Michelevičius Vladislovas 203, 296
Mikojan Anastaz 169, 170
Mintaučkis Jonas 240
Misiūnas Romualdas 213
Misius K. 15, 109
Mocius   Algimantas   187-189, 278
Moldobajev K. 309
Molotov Viačeslav 72, 75, 84, 169, 184
Morozov 213
Mūller Paul 64

N
Načas Eduardas 332
Naumov 107
Navickaitė Genovaitė 288
Neris 133
Neveu Pi-Eugen 37
Nikodem 220, 273
Nikolaj 219
Nykštaitis A. 118
Niunka Vladas 172, 173, 181, 192, 216, 267, 268, 330
Novotny Antonin 140

O
Ochrimenko 101, 103
Odincov M. 33, 35, 73, 185
Olšauskas Konstantinas 206
Orlemanskij Stanislaw 71-73
Orsenigo 54
Oskaras 52, 53
Ovakimian 153

P
Pacelli Eugenijus ir. Pijus XII
Padolskis Vincentas 50, 163, 325
Pakalniškis I. 191
Paleckis Justas 126, 127
Paliukas Jonas 240
Paltarokas Kazimieras 10, 45, 92, 93, 98, 100-103, 124, 127, 128, 130, 131, 133, 144, 145, 149, 152, 153, 156, 159-163, 166, 167, 175, 177, 181, 182, 188, 325, 326, 339
Patackas Algirdas 258, 259
Paukštys Bronius 117-119
Paulius VI 227, 246
Pavalkis V. 55
Peris Daniel 30, 31
Petkelytė 107
Petkevičius Juozas 99, 270, 277, 343
Petraitis 167, 183
Petraitis Antanas 56
Petraitis Pranas 56, 57
Petras 302
Petronis Povilas 252, 253, 268
Petrulis A. 14 Pijus XI 37, 38, 43
Pijus XII (Eugenio Pacelli) 37, 66, 86, 100, 162, 214
Pilypaitis Juozas 86 Pira La 215
Pivoriūnas Kazimieras 328
Pletkus Juozas 231, 232, 325
Plumpa Petras 268
Počiulpaitė Alė 254
Podgornyj Nikolaj 229
Polianskij Igor 70, 72, 76, 83, 87, 89, 93, 98, 107, 111, 113, 116, 117, 133, 136, 137, 139-141, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 161, 169-171, 186
Ponomarenko J. 193
Popov 163, 165
Pospelovskij Dmitrij 35, 68, 69, 303, 309
Potašenko G. 79
Povilonis Liudas MIC 208, 233, 236, 240, 246, 271, 272, 280, 281, 290, 300, 301, 310, 324, 325
Pozdniakov Nikolaj 47, 57
Pranka Juozas 236, 296
Pratkelis Leopoldas 240
Preikšas Juozas 164, 301, 325
Preikšas Kazys 58, 328
Pronckietis A. 37
Pšibilskis Vygintas 6, 15, 173
Pugo K. 91
Pukėnas Kazimieras 266
Puodžiūnas Antanas 117
Pupaleigis 114
Pušinis Bronius 78-80, 86, 87, 106-109, 111-116, 118, 119, 127,  132-134,  136-143,  145, 147-157, 159-161, 163-167, 169, 171-175, 177, 182, 183, 186, 317, 329
Puzinas A. 186, 195, 201-203, 209, 215, 218, 219, 221, 224, 225
Puzinavičius Bronius 14

R
Rachmankulov M. 281, 282
Račiūnas Pranas MIC 88, 89, 97, 233, 242, 248, 254, 270, 271, 298
Ragauskas Jonas 123, 124
Raišupis Matas 10
Ramanauskas  Pranciškus  101, 102, 161, 324
Randakevičius   Alfonsas   165, 190, 195, 202, 223, 235, 241
Raslanas Petras 84, 242
Rasimas 114
Rauda Petras 187, 237
Reding Max SJ 169
Regelson Lev 275
Reinys Mečislovas 64, 65, 81-83, 92, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 124, 126, 127, 130, 161, 312, 325
Remeikis Tomas 12
Repšienė Danguolė 291
Riazanov V. 195
Rimaitis J. 13, 246
Roccucci A. 219, 221
Roncalli Angelo 215
Rudakov 53
Rudžionis Steponas 111
Rugienis Justas 180-183, 186, 187, 189-191, 193, 195, 200-205, 207, 209, 211, 216-219, 232, 233, 235, 237-239, 241, 243, 246, 247, 249, 251, 261, 265, 271, 340
Ruta 114
Rūtėnas L. 94, 95

S
Sadovskij Jurij 91, 117, 138-143, 165
Sadūnaitė Nijolė 254
Samore A. 230
Saulė 223
Savickij Adam 82
Schulenburg 69
Sedmoj 152
Sekliuckas 114
Seliokas Vincas 101
Semaška Jonas 117
Semaška V. 115, 150
Semičiastnyj Vladimir 184
Sergij 31; 68
Sibiričev D. 296
Sirūnas Kazimieras 181
Skeltys Antanas 118
Skuodis Vytautas 13, 14, 95, 123, 147, 169, 207, 277
Skvireckas Juozapas 45, 46, 52, 53, 61, 64-66, 103, 207, 216, 218, 324
Sladkevičius Vincentas 183, 189, 203, 220, 230, 253, 255, 262, 266, 271, 286, 300-302, 310, 311, 324, 325, 341
Slipyj Josif 74, 75, 224
Sloskans Boleslov 32
Smetona Antanas 41, 45
Smilgevičius Jonas 151
Smilgevičius Jonas 284
Sniečkus Antanas 78, 79, 81, 86, 89, 109, 139, 141, 142, 146, 150, 151, 155, 160, 161, 164, 165, 167, 169, 172, 173, 175, 183, 189, 191-193, 195-197, 205, 213, 218, 219, 223, 235, 241, 262, 318, 328, 339
Sobolevskij N. 259
Sockov M. 303
Solovjov 323
Spengla Vidas 14, 249, 253, 289, 305, 313
Springovič Antonij 96, 152, 231
Stakėnas Vaclovas 277, 304
Stalin Josif 11, 35, 38, 39, 67, 69, 71-74, 76, 78, 89, 118, 137,138, 140, 155, 159, 165, 168, 170, 184, 219, 230, 243, 316
Stancikas Dalius 14
Stanelytė Jadvyga 253, 278, 288
Stankevičius Juozapas 18, 19, 92-94, 102-105, 115, 124, 125, 127-130, 132, 133, 144, 145, 147-149, 152, 153, 160, 162-164, 166-168, 170, 171, 175, 181-183,  189, 215-218, 220, 221, 230, 231, 324, 325
Stankūnas Juozas 100, 101
Statkevičius K. 203
Staugaitis Justinas 46
Stehle H. 55, 73, 229, 307
Steponavičius Julijonas 162, 163, 180, 182, 183, 189-191, 195, 220, 230, 245, 247, 253, 255, 262, 266, 279, 286, 300, 301, 306, 312, 325, 326, 339, 341
Streikus Arūnas 6, 15, 18, 65, 157, 181, 221, 241, 253, 255
Strods Peter 152
Subačius P. 259
Suslov Michail 80, 81, 83, 137, 165, 184
Sušinskas Adolfas 56 Sužiedėlis Bernardas 131, 133, 188,    325
Svarinskas Alfonsas 187, 188, 270, 277, 288, 292, 293, 311

Š
Šapoka Leonas 289-291
Šarkov Boris 190
Šaulys Kazimieras 61
Ščerbakov Vladimir 117
Šelepin Aleksandr 184
Šepetys Lionginas 281, 283, 299, 305, 308
Šepetys N. 299
Šeptickij Andrėj 72-74
Šeškevičius Antanas SJ 120, 121, 189,    208, 209, 243, 284
Šiaudinis M. 39
Šidlauskas Povilas 195, 339, 340
Šikšnys V. 241
Šilius Antanas 99
Šimkus Jonas 332
Škarovskij M. 15, 77, 79, 85, 137, 171, 197, 219, 225
Šlevas Vytautas 248
Šliapnikov Piotr 93
Šliūpas Jonas 46
Šuliauskaitė Elena 254
Šumauskas Motiejus 183, 193,219
Švogžlys-Milžinas Nikodemas 131, 151

T
Taagepera Reino 213
Taločka A. 247
Tamkevičius Sigitas 250, 254, 270, 277, 288, 289, 292, 293, 311
Tamošiūnienė H. 265
Tarasov J. 259, 281, 293
Tardini D. 183
Tarvydis Mykolas 181
Taškūnas V. 131
Terleckas Antanas 259
Thom Fransua 155 Tichon 28, 29, 31
Tyla Antanas 6
Tininis Vytautas 43
Tkačenko Ivan 80, 81
Trinkūnas Jonas 258, 259
Trockij Lev (Bronštein) 27-29, 31, 210
Trofimov 328
Truman Harry 104
Truska Liudas 6, 45
Tulaba Ladas 18, 81, 164, 215, 216, 221, 222, 234, 235, 303
Tumėnas Kazimieras 261, 263, 266, 267, 271, 282, 283

U, Ū
Uljanov-Lenin Vladimir ir. Lenin Vladimir Urbonaitė Ada 254
Ūsoris S. 216
Ušylo Jan 82

V
Vaičekonis Pranciškus 236
Vaičionis Kazimieras 121
Vaičiūnas Vytautas 288
Vaičius Antanas 247, 299-301, 325
Vaigauskas Henrikas 305
Vaišnora Juozas MIC 9, 10, 43
Vaišvilaitė I. 237
Vaitiekaitis Augustinas 150
Vaivods Julijan 230, 231
Valančius Kazimieras 313
Vardys Vytautas 10, 11, 12, 41, 43, 47, 95, 296, 297
Vasiliauskas Kazimieras 187
Veblaitis P. 55
Vėlavičius Vincentas 277
Vitkauskaitė Ona 288
Vizgirda Vincas 100, 103, 129, 325
Volkov A. 141
Vorošilov Kliment 184
Vozčikov M. 217

W
Waldheim Kurt 251
Weigel G. 257
Willebrands 273
Wojtylo Karol žr. Jonas Paulius II

Z
Zdebskis Juozas 241, 243, 249, 250, 270, 277, 289, 291, 293, 304
Zubrus Jonas SJ 285

Ž
Ždanov Andrėj 91, 137
Žeberskis J. OFM 297
Žemaitis Jonas SDB 225, 247
Žilys Kazimieras SJ 277, 285
Žilys S. 222
Žitkus Kazimieras 181, 203
Žiugžda Juozas 122, 123
Žiukelis P. 164, 203
Žvinys Jonas 60, 61

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum