gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Knyga apie Kroniką
Turinys Spausdinti El. paštas
Leidėjo žodis .................................................... 5

M.Bloznelis
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika šiandien ..................... 6

A.Raškinis
Įvadinis žodis .................................................. 10

S. Tamkevičius
„LKB Kronika" ................................................... 13

S. Tamkevičius
Talkininkai ..................................................... 25

A.Žygas
„LKB Kronikos" pamokos .......................................... 48

K.Kuzminskas
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjunga .................... 55

K.Kuzminskas
„LKB Kronikos" išleistų tomų apžvalga ........................... 65

A.Danielis, A.Lavutas, T.Velikanova
„LKB Kronika" ir „Einamųjų įvykių kronika" ...................... 70

B. Briliūtė
Keli štrichai „LKB Kronikos" tema ............................... 75

P. Plumpa
Buvo ne vien „LKB Kronika" ...................................... 87
 
LEIDĖJO ŽODIS Spausdinti El. paštas
    1992 metų kovo 14 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, įvyko jubiliejinė konferencija, skirta pogrindžio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" 20 metų sukakčiai paminėti.

    Konferencijos rengėjai - Lietuvos katalikų mokslo akademija ir Lietuvos ateitininkų federacija, deja, dėl lėšų stokos negalėjo konferencijoje perskaitytų pranešimų išleisti atskiru leidiniu. Dėl šios priežasties toji istorinę vertę turinti medžiaga liko beveik užmarštyje privačiuose archyvuose.

    LGGRT centras, be kitų darbų, taip pat leidžia vertingesnius Lietuvos pogrindyje parengtus darbus apie medžiagą, kuri yra susijusi su pogrindžio veikla Lietuvoje jos okupacijų ir aneksijų metais. Vienas iš tokių darbų yra šis LGGRT centro leidinys, kuriam anksčiau minėtos konferencijos medžiagą maloniai sutiko pateikti Lietuvos katalikų mokslo akademijos mokslinis sekretorius dr. Mindaugas Bloznelis. Už tai šios knygos leidėjas moksliniam sekretoriui dėkoja.
LGGRT centro direkcija
Vilnius,
1996 m. rugsėjis
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas

 
Metrika Spausdinti El. paštas
Lietuvos
Katalikų Bažnyčios

Kronika

Jubiliejinės
konferencijos medžiaga


Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos
tyrimo centro
leidinys

Išleista Lietuvos Katalikų
Bažnyčios
Kronikos Sąjungos
lėšomis.

Prano Vaičaičio draugija 1998


Kronika. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinys. Parengė spaudai dr. Mindaugas Bloznelis. -V.: Gairės, 1997. - 96 p.

Šioje knygoje - jubiliejinės konferencijos, skirtos pogrindžio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" 20 metų sukakčiai paminėti, medžiaga. Spausdinamas dr. Mindaugo Bloznelio straipsnis apie „Kronikos" vietą rezistencinėje kovoje.

ISBN 9986-851 -17-3
© Mindaugas Bloznelis, 1997


Kronika. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinys 2 - asis leidimas
Parengė spaudai Mindaugas Bloznelis
Stilistė Zita Kutraitė
Dailininkas Albertas Broga
Kompiuteriu maketavo Gražina Majauskienė
Spausdino leidykla "Ramoną"

Nemokamai
 


 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum